Oferta

Oferujemy kompleksowe usługi na całej ścieżce rozmowy z klientem. Prace rozpoczynamy od zaprojektowania układu, proponujemy lepsze lub bardziej ekonomiczne rozwiązania tak aby sprostać stawianym oczekiwaniom. Po zaakceptowaniu projektów przystępujemy do dostawy elementów a następnie przystępujemy do montażu danych elementów. Jednocześnie na obiekcie wykonujemy okablowanie danych urządzeń, aby móc przystąpić do programowania. Całość zakańczamy uruchomieniem i weryfikacją wykonanej instalacji. eniam

BMS

Builiding Managment System - czyli system zarządzania budynkiem. Zajmujemy sie kompleksową obsługą oraz wykonawstwem aplikacji służących do pełnej wizualizacji zarówno obiektów jak i procesów technologicznych. Światowym standardem stają się obiekty "bezosbługowe" w których minimalizację kosztów przeprowadza się poprzez wprowadzanie systemów BMS, pozwalających na m.in:

 • zarządzanie centralami wentylacyjnymi,
 • obsługę węzłów ciepła, wody lodowej,
 • sterowanie zdalne klimatyzacją oraz wentylacyją pomieszczeń,
 • sterowanie oświetleniem budynku jak i terenu zewnętrznego przynależnego do posesji,
 • monitorowanie zasobów budynku,
 • rejestrowanie zdarzeń, alarmów, błędów systemu,
 • generowanie raportów, wykresów wskazujących miejsca warte zoptymalizowania.

Aby system BMS był możliwy do realizacji, konieczne są urządzenia/sterowniki które mogą sterować lub odczytywać urządzenia wykonawczo-pomiarowe z całego obiektu. Zajmujemy się również kompleksowo prefabrykacją rozdzielnic elektryczno-automatycznych wraz z instalacją, okablowaniem i uruchomieniem na obiekcie.

Zalety systemu BMS wdrożonego na budynku:
 • odczuwalne oszczędności związane z zużyciem mediów
 • realny czas wykrywania usterek i prac z nimi związanych
 • zdalne wsparcie techniczne
 • możliwość dalszej rozbudowy, wdrażania kolejnych elementów/pomieszczeń/budynków do istniejącej już aplikacji
 • odciążenie pracowników technicznych
 • zdalny odczyt liczników zużycia mediów dla najemców


Automatyka przemysłowa

Automatyka przemysłowa - automatyka spełniająca standard przemysłowy. Często inwestycje opierają się o redundantne urządzenia wykonawczo-pomiarowe, specjalistyczne sterowniki PLC oraz moduły, rozdzielnice o podwyższonej wytrzymałości na warunki trudne. Wizualizacje z dostępem zdalnym blokowanym na odpowiednie urządzenia, dbałość o zaufanie poufności. Standard przemysłowy wymusza również na wykonawcach wykorzystywanie materiałów o lepszej jakości, które poddawane są wielu testom zarówno wytrzymałościowym jak i funkcjonalnym. Ogólnie przyjętą normą jest przekazywanie zarówno instrukcji jak i plików bazowych obsłudze obiektu w celu ułatwienia dalszej współpracy. Coraz częstszym staje się oferowanie dodatkowego zdalnego dostępu programisty/grafika w celu wprowadzania poprawek inwestorskich wynikających z użytkowania instalacji, oraz przyśpieszenia znajdowania możliwych awarii w systemie.


Automatyka budynkowa

Automatyka budynkowa - automatyka o podwyższonym standardzie wizualnym oraz funkcjonalnym. Oferujemy sterowniki do zarządzania pracą klimatyzatorów, regulatory ścienne, dotykowe panele, obsługę węzłów cieplnych, kotłowni, węzłów wody lodowej, agregatów. Wizualizacja przyporządkowana do systemu będzie pozwalała na generowanie raportów dobowych, miesięcnych, rocznych z zestawieniami zużycia mediów. Użytkownik w łatwy i przejrzysty sposób będzie mógł zarządzać obiektem, wprowadzać zmiany, ustawiać harmonogramy sterowania zarówno urządzeniami wentylacyjno-klimatyzacyjnymi jak i oświetleniem budynku.


CCTV

Closed-Circuit TeleVision - jest w ogólnym skrócie monitoring obiektu. Powszechnie przyjęta "telewizja" lokalna pozwala na monitorowanie obiektu, zarówno w kwestii ochrony mienia jak i regulowania czasu pracy pracowników. Oferujemy wszystkie typy monitoringu, te oparte na rozwiązaniach cyfrowych, jak i analogowych. Dodatkowo oferujemy kompleksową usługę zawierającą zaprojektowanie instalacji, montaż, okablowanie oraz konfigurowanie urzadzeń. W zależności od potrzeb dobieramy kamery oraz rejestratory z odpowiednią powierzchnią na przechowywanie danych historycznych. Dodatkowo standardem jest zdalny dostęp przez internet oraz z aplikacji mobilnych (Android).


Kontrola dostępu

Kontrola dostępu - ogólnie pojęty system udostępniania dostępu do pomieszczeń dla określonej grupy ludzi. System w zależności od potrzeb inwestorskich opiera się o karty magnetyczne, kody QR, identyfikatory personalne. Również w zależności od potrzeb zarówno funkcjonalnych jak i designerskich wyróżnia się różne typy jednostek sterujących oraz programów aplikacyjnych. Zajmujemy się kompleksową usługą kontroli dostępu, od momentu projektu, wykonawstwa, konfiguracji aż do uruchomienia w realnych warunkach pracy.


SSP

SSP - w trakcie realizacji